Phương thức vận chuyển

Tranh sơn dầu được đóng gói cẩn thận trước khi gửi. Tranh sẽ được đóng trong thùng carton hoặc cuốn lại cho vào ống nhựa nhằm đảm bảo an toàn cho tấm tranh. Tranh sẽ được gửi qua đường bưu điện, xe khách…tùy theo từng khu vực. Tất cả các chi phí vận chuyển đã được Tranhsondau.NET thanh toán, quý khách không phải trả thêm chi phí cho việc nhận tranh