Về thuế VAT

Tất cả các đơn hàng khi bạn đặt tranh tại Tranhsondau.NET đều đã có thuế VAT, bạn không cần phải thanh toán thêm khoản chi phí nào nữa