Về thuế VAT

Tất cả các đơn hàng khi bạn đặt tranh tại Tranhsondau.NET đều đã có thuế VAT, bạn không cần phải thanh toán thêm khoản chi phí nào nữa

Call to buy