Xác nhận đơn hàng

Sau khi bạn đặt hàng sẽ nhận được email thông báo của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn quá trình vẽ tranh và khi hoàn thành. Sau khi hoàn thành các tấm tranh sơn dầu bạn sẽ được thông báo 1 lần nữa trước khi được vận chuyển đến địa chỉ của bạn