Giới thiệu

Chúng tôi sẽ hoàn tiền !00% cho quý khách nếu quý khách không hài lòng về tấm tranh đã đặt mua. Sau khi nhận được tranh nếu quý khách không hài lòng với sản phẩm vui lòng đóng gói lại và chuyển về cho chúng tôi. Sau khi nhận lại tranh chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho quý khách.
  • Tranh được gửi lại qua EMS hoặc Viettel
  • Tranh phải còn nguyên như lúc gửi
  • Để gửi lại tranh xin vui lòng Bấm vào đây để gửi email cho chúng tôi